wz


zpět download ODKAZY FOTOGALERIE KONTAKT Návštěvní kniha 

    Přednášky

        1. Přednáška - Reálná funkce n reálných proměnných                                      Zkouškové varianty testů z roku 2006!!!

        2. Přednáška - Derivace, parciální derivace, limita a spojitost                            Další varianta z roku 2006      

        3. Přednáška - Fyzikální a geometrický význam derivace                                  Test 1 - 2007         Test 3 - 2007   

        4. Přednáška - Tečná rovina a totální diferenciál funkce dvou proměnných        Test 2 - 2007  

        5. Přednáška - Průběh funkce jedné proměnné (monotonie fce, konvexita a konkávita)

        6. Přednáška - Lokální a glogální extrémy (funkce jedné proměnné)

        7. Přednáška - Globální extrémy funkce dvou proměnných

        8. Přednáška - Primitivní funkce a neurčitý integrál

        9. Přednáška - Určitý integrál

        10. Přednáška - Aplikace určitého integrálu

        11. Přednáška - Diferenciální rovnice

        12. Přednáška - Lieární diferenciální rovnice